Excel ֆունկցիաների տեղեկատուներ

Քանի որ ավարտեցինք Excell-ին նվիրված դասերը, ու ինչպես ասել եմ արդեն, որ ֆունկցիաները շատ շատ են, ապա արժե իմանալ հետևյալ տեղեկատուների տեղը: Այս տեղեկատուներում կան գրեթե բոլոր ֆունկցիաները: Հայերեն տեղեկատու ցավոք դեռևս չկա (կամ կա ես տեղը չգիտեմ 🙂 )

Անգլերեն իմացողները կարող են օգտվել այս տեղեկատուից

http://office.microsoft.com/en-001/excel-help/excel-functions-by-category-HP005204211.aspx

Ռուսերեն իմացողները այս մյուսից

http://brusentsov.com/2009/12/27/3519

Նաև Յութուբում կան այս տեսանյութերը , որոնք նույնպես կարող եք դիտել, կարծում եմ կամրապնդվի այն ինչ արդեն ասել եմ, նաև որոշ նոր գիտելիքներ կստանաք:Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s