Կրիա (KTurtle) վարժություններ մաս 4

Վարժություն 4.1

Ներմուծել հետևյալ տվյալները (ask)

  • Անուն
  • Ազգանուն
  • Հայրանուն
  • Տարիք

Արտածել երկու պատուհան (message)

  1. Առաջինում պիտի լինի ողջույն և նեմուծված անուն, ազգանուն, հայրանունը
  2. Երկրորդում պիտի լինի “Ձեր տարիքը” և ներմուծված տարիքը

Օրինակ

հերթով ներ են մուծվում
Պողոս, Պետրոսյան, Մարտիրոսի, 25 արժեքները

պիտի արտածվեն հետևյալ երկու հաղորդագրությունները

  1. “Ողջույն Պետրոսյան Պողոս Մարտիրոսի”
  2. “Դուք 25 տարեկան եք”

Վարժություն 4.2

Ներմուծել երկու թիվ
Համեմատել դրանք իրար հետ
Արտածել դրանցից առավելագույնը։
Եթե հավասար են՝ արտածել «Դուք ներ եք մուծել միևնույն թիվը» արտահայտությունը։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s