Կրիա (KTurtle) վարժություններ մաս 3

Վարժություն 3.1

օգտվելով repeat հրամանից կատարել  առաջին բաժնի 1.1 , 1.3 և 1.6  վարժությունները:

Վարժություն 3.2

օգտագործելով փոփոխականներ, rnd և repeat հրամանները կատարել երկրորդ բաժնի 2.1 և 2.3 վարժությունները:

Վարժություն 3.3

գծել 5 միավոր հաստությամբ կարմիր շրջան կանաչ կտավի վրա

KTurtle_ex_003.3

Վարժություն 3.4

կառուցել 5-9 միջակայքում գտնվող պատահական թվերից կազմված շրջան։

KTurtle_ex_003

Բարդ խնդիրներ

Վարժություն 3.5

Կառուցել հնգաթև աստղ, որը տեղադրված է շրջանագծի ներսում, բոլոր գույները պիտի լինեն պատահական, այսինքն ծրագիրը ինքնուրույն պիտի որոշի աստղի կողերի և շրջանագծի գույները։

KTurtle_ex_004

Վարժություն 3.6

Կառուցել հավասարակողմ n-անկյուն
ծրագիրը պիտի կարողանա կառուցել հավասարակողմ եռանկյուն, քառանկյուն, հնգանկյուն ․․․․ n-անկյուն։ Ծրագրի սկզբում պետք է ներմուծել n փոփոխականը, որը ստեղծվելիք բազմանկյան անկյունների քանակն է։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s