Կրիա (KTurtle) վարժություններ մաս 2

Վարժություն 2․1

Սև կտավի վրա կառուցել եռագույն հավասարակողմ եռանկյուն։

եռագույն հավասարակողմ եռանկյուն

եռագույն հավասարակողմ եռանկյուն

Վարժություն 2.2

Մոխրագույն կտավի վրա կառուցել կարմիր եզրագծով քառակուսի, ներսում սպիտակ եզրագծով եռանկյուն։

կարմիր եզրագծով քառակուսի, ներսում սպիտակ եզրագծով եռանկյուն

կարմիր եզրագծով քառակուսի, ներսում սպիտակ եզրագծով եռանկյուն

Վարժություն 2.3

Սև կտավի վրա կառուցել տարբեր գույնի կողերով  հնգաթև աստղ ։

տարբեր գույնի կողերով  հնգաթև աստղ

տարբեր գույնի կողերով հնգաթև աստղ

Վարժություն 2.4

Կառուցել հետևյալ պատկերը, գծերի հաստությունը 4 միավոր։

Բազմագույն պատկեր

Բազմագույն պատկեր

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s