Կրիա (KTurtle) վարժություններ մաս 1

1․1 Կառուցել հավասարակողմ եռանկյուն

Եռանկյունու կառուցում

Եռանկյունու կառուցում

1.2․Կառուցել հավասարակողմ եռանկյուն հետևյալ դիրքով

հավասարակողմ եռանկյուն

հավասարակողմ եռանկյուն

1.3․Կառուցել քառակուսի

Կառուցել քառակուսի

Կառուցել քառակուսի

1.4․ Կառուցել հավասարակողմ հնգանկյուն

Կառուցել հավասարակողմ հնգանկյուն

Կառուցել հավասարակողմ հնգանկյուն

1.6․ Կառուցել հավասարակողմ վեցանկյուն

Կառուցել հավասարակողմ վեցանկյուն

Կառուցել հավասարակողմ վեցանկյուն

1.7. Կառուցել ուղանկյուն եռանկյուն, տրված պարամետրերով

Կառուցել ուղղանկյուն եռանկյուն, տրված պարամետրերով

Կառուցել ուղանկյուն եռանկյուն, տրված պարամետրերով

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s