Կրիա (KTurtle) վարժությունների ցանկ

Վարժություններ մաս 1
Պարզ երկրաչափական պատկերներ

Վարժություններ մաս 2
Գունավոր երկրաչափական պատկերներ, կտավի գույն ․․․

Վարժություններ մաս 3
Repeat հրամանը, փոփոխականներ, պատահական թվեր, շրջանի կառուցում, տեքստի արտածում կտավի վրա

Վարժություններ մաս 4
Պայմանական օպերատոր, աշխատանք երկխոսության պատուհանների հետ

Վարժություններ մաս 5
repeate հրամանի և փոփոխականների օգտագործման ամրապնդում

Վարժություններ մաս 6
repeat հրամանի, փոփոխականների և պատահական թվերի հետ աշխատանքի ամրապնդում

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s