Օպերատորներ (K-turtle)

Հրամանների աղյուսակ

Շարժման հրամաններ

Հրաման Պարամետրի չափման միավորը Օրինակ Օրինակի բացատրությունը
forward Քայլ forward 100 Գնա առաջ 100 քայլ
backward Քայլ backward 150 Գնա հետ 150 քայլ
turnleft Աստիճան turnleft 90 Շրջվիր 90 աստիճան ձախ
turnright Աստիճան turnright 90 Շրջվիր 90 աստիճան աջ
reset reset Ջնջել ամեն ինչ, կրիան վերադարձնել ելման դիրք

Վրձնի և կտավի հրամաններ

Հրաման Պարամետրի չափման միավորը Օրինակ Օրինակի բացատրությունը
pencolor RGB կոդ pencolor 250,0,0 Փոխիր վրձնի գույնը կարմիրի
penwidth Պիքսել (պայմանական) penwidth 9 Վրձնի հաստությունը դիր 9 միավոր
penup penup Բարձրացրու վրձինը
pendown pendown Իջեցրու վրձինը
canvascolor RGB կոդ canvascolor 250,0,0 Փոխիր կտավի գույնը կարմիրի
canvassize Պիքսել (պայմանական) canvassize 500,100 Կտավի չափսերը դարձրու 500×100
Հրաման Պարամետր Օրինակ Օրինակի բացատրությունը
print Տող կամ թիվ print “Բարև աշխարհ” Տպել “Բարև աշխարհ” արտահայտությունը

Մաթեմատիկական գործողություններ

Գործողություն Օրինակ
Գումարում $sum = 1 + 1
Հանում $substract = 10 – 1
Բազմապատկում $mult = 1 * 3
Բաժանում $divide = 10 / 5
Աստիճան բարձրացում $pow = 3 ^ 5

Մաթեմատիկական Ֆունկցիաներ

Ֆունկցիա Բացատրություն Օրինակ Օրինակի բացատրությունը
round(x) Կլորացում round(95.5) Վերադարձնում է 95
random X ,Y Պատահական թիվ (x,y) միջակայքում random 5 ,7 Պատահականորեն վերադարձնում է (5,7) միջակայքից պատահական թիվ
mod X,Y Բաժանման մնացորդ mod 12,2 Կվերադարձնի 2
sqrt Քառակուսի Արմատ sqrt 25 Կվերադարձնի 5
pi Պի թիվը 3.14․․․ pi Վերադարձնում է 3.14159
sin X
cos X
tan X
arcsin X
arccos X
arctan X
Եռանկյունաչափական և հակադարձ եռանկյունաչափական ֆունկցիաներ sin 30 Վերադարձնում է 1/2

Երկխոսության պատուհանների օպերատորներ

Ֆունկցիա Բացատրություն Օրինակ Օրինակի բացատրությունը
ask հարցնել,ներմուծում ask “ասա անունդ” բացում է պատուհան, ներմուծման դաշտով
message հաղորդագրություն message “Բարև” բացում է պատուհան “Բարև” հաղորդագրությամբ

Ծրագրային կառուցվածքներ

Կրկնել/ repeat
Նշանակությունը:
կրկրնում է ներսում գրված հրամանները նշված անգամ

repeat 5
{
  forward 150 
  turnleft 120
}

Ենթածրագիր կամ ֆունկցիա / learn
նշանակությունը։ ձևավոր փակագծերում գրված հրամանաշարը իրականացնում է երբ կանչում ենք functionName հրամանը, այստեղ functionName-ը պայմանական է, կարելի է ընտրել նաև ցանկացած այլ անվանում։ Նաև կարելի է կանչել հրամանը որևէ պարամետրով ($var):

learn functionName $var
{
  որևէ հրաման 
  մեկ այլ հրաման  
}

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s